Wat doet de VMM voor jou?

  • We meten en beheren de kwantiteit en de kwaliteit van ons water.
  • We beheren de grotere onbevaarbare waterlopen.
  • We innen een heffing op de vervuiling van ons water en op grondwaterwinning.
  • We adviseren over milieuvergunningen.
  • We zien toe op de zuiveringsinfrastructuur.
  • We bewaken de luchtkwaliteit.
  • We zien toe op wie wat loost.
  • We doen beleidsvoorstellen.
  • We maken het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.

2016

01/01

Nieuwe tariefstructuur van waterfactuur

18/01

Online heffingenloket voor bedrijven

02/03

Start bouw wachtbekkens in Wellen

12/03

Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor huishoudelijk afvalwater

22/03

Filmpje ‘Hoe moet je regenwater en afvalwater scheiden?

11/04

Start bouw van 4 vistrappen op de Aa, in Lille, Kasterlee en Vorselaar

12/04

Campagne ‘Gezond water, ook jouw zorg: laat je putwater controleren’

09/05

Luchtmetingen vliegverkeer

27/05

12 dagen wateroverlast

01/06 - 30/11

Verkeersimpact meten in Gent

06/06

Lancering webtool ‘Mijn gifvrije tuin’

10/06

Vernieuwde brochure ‘Goed geregeld = geld gespaard’

24-26/08

Ozonoverschrijdingen in Vlaanderen

04/09

Heropening Demer in Diest

27/09

Info over veilig kraantjeswater op scholen

07/10

Start test bestrijding van Chinese wolhandkrab

10/10

Studiedag luchtkwaliteit

23/10

Opening neerslagradar in Houthalen-Helchteren

01/11

4 extra meetplaatsen operationeel voor Antwerpse lage-emissiezone

06/12

Stookadvies bij slechte luchtkwaliteit

14/12

EMAS-registratie voor 7 VMM-vestigingen

22/12

18 miljoen euro voor proper water dankzij het Europees project Belini

22/12

De WaterRegulator van de VMM keurt de nieuwe tariefplannen van de watermaatschappijen goed.