2016

Oppervlaktewater, grondwater, waterbodem bewaken en verontreiniging onderzoeken

Oppervlaktewater

 • 46 000 analyses van verschillende paramaters
 • 73 000 veldmetingen (zuurstof, geleidbaarheid, zuurtegraad)
 • 2200 meetplaatsen
 • Bewaking zwemwaterkwaliteit bij 42 locaties aan de kust, 46 zwemvijvers en 47 recreatiezones

Waterbodem

 • 58 waterbodemstalen routinemeetnet
 • 50 waterbodemstalen voorbereiding slibruimingen
 • 50 waterbodemstalen opvolging slibruimingen

Grondwaterkwantiteit

 • 21 000 peilmetingen op 6100 meetpunten

Grondwaterkwaliteit

 • 278 000 kwaliteitsmetingen
 • Aan de hand van 10 200 staalnames op 5760 meetpunten

verontreiniging

 • 907 dossiers milieu-incidenten (vissterfte, incidentele lozing afvalwater …), waarvan 244 met terreinonderzoek

Overstromingen voorspellen en voorkomen

Waterlopen controleren en ecologisch herstellen

Drinkwater gezond en betaalbaar houden

Afvalwater beperken en in goede banen leiden

Meer nieuws over water in 2016?

De VMM deed nog veel meer voor een goede toestand van het water. In onze rapporten vind je alle uitgebreide info terug.